Anekdotai.biz

Anekdotai apie Petriuką

Mama Petriukui:
- Eime, Petriuk, tavo pimpaliuko prausti.
Petriukas:
- Noriu, kad močiutė plautų.
Mama:-Kodėl Petriuk??
Petriukas:
-Močiutės rankos labiau dreba ! :DDD
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.58
Atsiuntė: velniuke554
Rugsejo pirmoji. Petriukas grįžta iš mokyklos ir sako mamai:
-Mama, mums mokykloj uždavė tokią mįslę.
-Kokia ,Petriuk?
-Iš penkių raidžių ir stovi?
Motina taip stovi
-B***s. Tai va kokias mįsles mokykloj tau uždavinėja .
Pasiemė taip su šaukštu kai dėjo per galvą, o Petriukas mamai taip sako:
-Mama, taigi čia namas.
Tėvas motinai su šaukštu per galvą ir sako:
-Apie namą reikia galvot durne ,tu .
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.13
Atsiuntė: Eriikute
Penktoje klasėje mokytojas klausia vaikų, kas labiausiai jaudina vyrą. Iš pirmo suolo atsistoja Petriukas ir sako:
- Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogas moters kūnas.
Mokytojas susinervavo ir šaukia:
- Lauk iš klasės ir rytoj be tėvo neateik.
Rytoj ateina mokytojas ir žiūri - sėdi Petriukas paskutiniame suole ir be tėvo.
Mokytojas klausia, kodėl Petriukas vienas, be tėvo, ir dar paskutiniame suole sėdi. Petriukas atsako:
- Tėvas sakė, kad jei tavo mokytojo nejaudina nuogas moters kūnas, vadinasi jis yra pyd****** ir reikia nuo jo laikytis toliau.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.50
Atsiuntė: dj mazhee
Kalėdų proga Petriukui padovanojo gitarą. Kitą dieną mama jo ir klausia:
– Na, ar patiko gitara?
– Taip, labai.
– Tai kur ji?
– Išmečiau.
– Kodėl?!
– Viduje buvo skylė.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.02
Atsiuntė: dj mazhee
Vyksta pamoka. Mokytoja klausia:
- Ko nėra klasėje?
Petriukas atsako:
- Gražių mergų.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.86
Atsiuntė: xxxegaxxx
-Petriukai,būk geras,nudažyk langą,-prašo tėtis.-Tėveli,o rėmus taip pat dažyti?-po kurio laiko klausia Petriukas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.75
Atsiuntė: Gabijukas Šidlauskiukas
Pareina namo Petriukas, atidaro duris ir žiūri stovi mama susiraukusi,tėtis su diržu rankoj:
-Kiek šiandien gavai iš matematikos?!-šaukia tėvas.
-Nesakysiu,-sumurmia Petriukas.
-O kur tavo pažimių knygelė?!
Petriukas lėtai išsitraukia knygelę,tėvai žiūri-10.Mama ir tėtis apalpo.Petriukas pažiūri į juos gulinčius ir taria sau:
-Taip ir maniau, kad nereikia tėvams rodyti pažimių knygelės...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.37
Atsiuntė: zuikaa ;)~*
Visa pamoką Petriukas traškina tušinuka.Mokytoja neiškentusi:
- Petriuk,kas yra ? Kodel tą tušinuką taip traškini,ar nerviniesi dėl ko nors? Ar namie kas atsitiko ? Ar kas neaišku ?
- Taip , tamsta mokytoja, norėjau jūsų paklausti : štai traškinu traškinu tą tušinuką,o vis tiek mažų tušinukų neatsiranda...
Mokytoja supyko ir nuvedė Petriuką pas direktorių pasiaiškinti.Direktorius išklausė petriuką ir sako:
- Argi nematai,Petriuk , kad spiralė įdėta ?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.48
Atsiuntė: zajabys ;**
Ateina tėvai pirmą kartą iš vaikų darželio Petriuko pasiimti. žiūri- pirmajame aukšte kabo užrašas:,,GERI VAIKAI''.
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, aukščiau.
Kyla į antrą aukštą.Ten parašyta ,, blogi vaikai''.
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, aukščiau.
Trečiajame aukšte perskaito: ,,labai blogi vaikai''
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, dar akščiau.
Užlipa į palėpę, o ten parašyta ,,PETRIUKAS''.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.27
Atsiuntė: GABRIELE
Petriukas pakelia telefono ragelį:
- Alio?... Pakviesti tėtį?... O kas čia skambina?... Jo šefas? O kuris šefas? Ar tas, kuris paskutinis idiotas, ar tas, kuris durnių durnius?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.22
Atsiuntė: Suniuzzzz