Anekdotai.biz

Profesijos anekdotai, anekdotai apie profesijas

Matematikos mokytojas iš vakaro daug išgeria. Ryte skambina fizinio lavinimo mokytojui ir sako:
-Prastai jaučiuosi,į pirmą pamoką neateisiu. Gal gali mane pavaduoti? kaip tik turiu aštuntokus.
-taip, žinoma,man langas.
Ateina "fizrukas" Į pamoka ir sako mokiniams:
-Dėmesio,turiu užduotį. Kiek kilogramų silkės turėsime,jeigu šienas dar nesudžiūvęs, o rytoj ketvirtadienis?
Visi mokiniai sėdi išvertę akis,tik Petriukas kelia ranką.
-Prašau,Petriuk!
-Na,mokytojau,manau, kad šio uždavinio niekas negali nišspręsti,jis labai sunkus,bet norit,aš atspesiu,kiek jums metų?
-Na,pabandyk!-sako "fizrukas"
-28.
-Petriuk,iš kur tu žinai???-nustebęs klausia mokytojas.
-Na,man 14 ir mane mama vadina pusdurniu.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.13
Atsiuntė: V
Buvo dvi vienuolės...

Viena - Sesuo Matematika (SM), o kita - Sesuo Logika (SL).
Temsta, o jos vis dar toli nuo vienuolyno.

SM: Ar pastebėjai, kad tas vyras mus seka jau trisdešimt aštuonias su puse minutės? Kažin, ko jis nori?

SL: Logiška. Jis nori mus išprievartauti.

SM: O ne! Einant šiuo greičiu, jis mus pavys per 15 minučių. Ką mes galime padaryti?

SL: Logiška - eiti greičiau.

SM: Tai nepasiteisina.

SL: Žinoma, nepasiteisina. Logiška. Vyriškis taip pat pradėjo eiti greičiau.

SM: Tai ką mums daryti? Šiuo greičiu jis mus pavys per vieną minutę.

SL: Vienintelis logiškas dalykas, kurį galime padaryti - tai išsiskirti.

Tu eik tuo keliu, o aš eisiu šituo. Jis negalės sekti mūsų abiejų.

Vyriškis nusprendė sekti Seserį Logiką.

Sesuo matematika grįžta į vienuolyną ir nerimauja, kas nutiko Sesei Logikai.Tuomet pasirodo sesuo Logika.

SM: Sese Logika! Ačiū Dievui, tu grįžai! Papasakok, kas nutiko?

SL: Logiška. Vyriškis negalėjo sekti mūsų abiejų, tad nusekė mane.

SM: Taip, taip! Bet kas nutiko po to?

SL: Logiška. Aš pradėjau bėgti, kaip galėdama greičiau.

SM: Ir?

SL: Logiška. Jis mane pavijo.

SM: O, brangioji! Ką tuomet darei?

SL: Logiška. Pasikėliau sijoną.

SM: O, Sese! O ką darė vyras?

SL: Logiška. Jis nuleido žemyn kelnes.

SM: O ne! Ir kas tada?

SL: Taigi logiška, Sese.
Vienuolė su pakeltu sijonu bėga greičiau, nei vyras su nuleistomis kelnėmis.
Visiems, kas pagalvojo kitaip, sukalbėti tris Sveikamarijas
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.37
Atsiuntė: Lakoone :)
Kalbasi tolimuju reisu vairuotojas tolimuju reisu lakunas ir tolimojo plaukiojimo kapitonas. Tolimojo plaukiojimo kapitonas:
- Kai as iplaukiu i uosta tai signalizuoju zmonai kai gristu tai ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- jo jo,- pritaria tolimuju reisu lakunas as irgi kai virs jos namo praskrandu tai kai gristu ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- durniai jus abu,- sako dolniabojscikas,- va kai as gristu tai pasimu lauztuva skambinu i duris ir begu prie balkono. Ir dar nei vienas nepabego!!!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.90
Atsiuntė: busteris
Firmoj atlikta apklausa,kiek bus 2x2.
Kompiuterių skyrius:
-Priklauso nuo skaičiavimo sistemos.
Buhalterija:
-Tai priklauso nuo valiutos.
Sekretorė;
-Intymaus nesiūlyti!
Juristai:
-Nuo 3 iki 5.
Planavimo skyrius:
-Atsižvelgiant į staigų pardavimų kilimą pastaraisiais metais...
Rinkodaros skyrius:
-Kol kas sunku pasakyti, reikėtų patikslinti...
Tiekimo skyrius:
-14!(5- mums, 5-jums ir 4 buhalterijai).
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.96
Atsiuntė: Juokelis
Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius. — Viešpatie, tai ką dabar veiksime? — Na, gersime arbata ir skaitysime žurnalus.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.12
Atsiuntė: Juokelis
Laikas bėga nepastebimai,dar nepabudai,o jau į darba pavėlavai...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.14
Atsiuntė: Juokelis
Į akcinę bendrovę užsuko bedarbis:
- Ieškau darbo!
- Ar mėgėjas? - spragteli sau į pagurklį darbdavys.
- Ką jūs-profesionalas!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.93
Atsiuntė: Juokelis
Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai:
- Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos!
- Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne gulomis, o stačiomis - tada taupysis vieta kapinėse ir duobkasiams darbo bus mažiau!
- O aš siūlyčiau juos užkasti tik iki pusės - tada darbo duobkasiams dar labiau sumažės, o be to, nereikės statyti paminklų!
- Tikrai! O jei mes juos dar rankomis sukabinsime, gausis puiki tvora aplink kapines!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.98
Atsiuntė: Juokelis
Atsikėliau pirmadienį, kad antradienį nueičiau į darbą, bet trečiadienį sužinojau, kad ketvirtadienį lis, tad penktadienį pagalvojau, ko man trenktis šeštadienį į darbą, jei sekmadienis poilsio diena
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.11
Atsiuntė: Juokelis
Įsidarbino fabrike čiukčius. Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo direktoriui skųstis:
- Direktoriau, Čiukčia nedurnas.
- Ką? Gal ir nedurnas... O ką?
- Čiukčia nedurnas, o jį vadina durnium. Kasdien vadina.
- Kas vadina?
- Petraitis vadina. Sako: "Čiukcia durnas".
- Gerai, pakalbėsiu su Petraičiu.
Įsikviečia direktorius Petraitį ir sako:
- Buvo čiukčia atėjęs, skundėsi, kad tu jį nuolat durniumi vadini.
- Bet jis ir yra durnius. Nežinau, kaip kiti, bet šitas tai durnius. Galiu pademonstruoti.
- Gerai, pademonstruok.
Petraitis pakviečia čiukčią, duoda jam savo namų raktus ir taria:
- Nubėk pas mane namo, pažiūrėk, ar aš ten esu.
Čiukčia nubėga. Petraitis taria:
- Na, matote? Sakiau, kad durnius?
- Na jooo... Galėjo juk paskambinti...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.09
Atsiuntė: Olivija