Anekdotai.biz

Anekdotai apie uošvienes

- Tėti, man nepatinka senelė!
- Tylėk ir valgyk!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.19
Atsiuntė: Cena
Gruzinas laiko uošvę virš bedugnės:
– Mano senelis uošvę papjovė... Mano tėvas uošvę nušovė... Aš geras... Aš tave paleisiu.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.94
Atsiuntė: Cena
Vakare vyras su žmona pamato vaiduoklį :
- Mama!!, - suspiegia vyras.
- Panaši... , - rimtai pasako žmona.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.92
Atsiuntė: Cena
Vakar laidojo uošvienę - suplyšo trys armonikos...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.27
Atsiuntė: Cena
Tėvas su sūnumi stovi balkone.Tėvas laiko šautuvą , o sūnus netikėtai klausia tėvo :
- Tėveli, kodėl mūsų močiutė bėgioja zigzagais ?
- Kam močiutė, o kam uošvienė, paduok dar vieną apkabą,- piktai atsako tėvas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.00
Atsiuntė: Cena
Armėnų radio klausia: ar gali pailsėti visa šeima su vienu kelialapiu ?
- Gali, jei juo pasinaudos uošvė.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.99
Atsiuntė: Xarisma
- Ko tu toks išsišiepęs, juk vakar mašiną supylei...
- Uhu...
- Bamperį nurovei...
- Uhu...
- Radiatorių prakiurdei...
- Uhu...
- Uošvė galva į priekinį stiklą kalė...
- Voooo!..
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.15
Atsiuntė: Xarisma
Palaidojo uošvienę. Žentas stovi kapinėse prie ką tik supilto
kauburėlio, staiga kažkoks paukštis praskrisdamas apdergia jam petį.
Žentas lėtai pakelia akis į dangų ir tyliai sako:
- Tai jūs, uošvienėle, jau ten?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.01
Atsiuntė: Xarisma
Pagyvenusi moteris ėjo link stoties. Jos širdis verkė, jai buvo labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti. Ji nežinojo, kada sugrįš, jai buvo taip sunku išsiskirti su savo dukra, su anūkais... O aplinkui, nešinas krepšiais, linksmai šokinėjo žentas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.94
Atsiuntė: Xarisma
Gera uošvienė turi turėti tik du dantis: vieną – kad turėtų su kuo žentui alų atidarinėti, kitą – kad skaudėtų…
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.16
Atsiuntė: Xarisma