Anekdotai.biz

Anekdotas ID 13945

Ankstus šeštadienio rytas. Petras, neseniai grįžęs iš po penktadienio, bando užmigt, troškulys kankina, o čia tėvas įgriūna į kambarį ir sako: - Kelkis, eisim žolės šienaut. - Nieko nebus, - sako Petras, - nešienausiu, miego noriu. Tėvas pagaliu per kuprą: - Kelkis, parazite, ir viskas. Nu, atsikėlė Petras, nueina su tėvu į pievą. Dar nei nepradėjęs šienaut, sako tėvui: - Žinai, diena bus karšta - einu namo, atnešiu atsigert. Na, tėvas pagalvojęs sako: - Eik. Parėjo Petras namo ir sako motinai: - Tėvas prašė valgyt padaryt, labai išalko. Nu, motinai tėvas liepė, reiškia reikia. O Petras, atėjęs į lauką, tėvui sako: - Einam namo, motina valgyt padarė. Nu, tėvui liepė motina, reikia eit. Grįžo abu namo, o sūnus ir sako: - Tėvai kaip gerai būtų prie koldūnų buteliukas koks... Gal tada ir darbas geriau eisis. Nu, tėvas ir sako: - Eik pas kaimyną, paimsi skolon vieną puslitrį. Nulėkęs pas kaimyną sūnus anam ir sako: - Duok du butelius, kitaip pasakysiu, kad su mano motina miegi. Tai ateis tėvas papjaus. Kaimynas išsigando ir davė du butelius. Sūnus grįžo namo ir sako tėvui: - Eik, kaimynas prašė, kad kiaulę papjautum. Nu, kaimynas prašė, reikia padėt žmogui. Už peilio ir eina per pievą, o kaimynas, pamatęs pagalvojo: "Pardavė vaikis.Šakės..." Ir per kitas duris iš namų miškan. Atėjo tėvas pas kaimyną, ant kiemo nieko nėra. Žiūri - kiaulė po kiemą laksto. Nu tai tas tik šmaukšt ir po kiaulės. Eina namo su kruvinu peiliu, o sūnus ir sako mamai: - Pasakiau tėvui, kad su kaimynu miegi, tai jis nuėjo jo papjauti. O, žiūrėk, pareina su kruvinu peiliu. Motina išsigando ir irgi pro duris ir miškan. Grįžo tėvas ir klausia Petro: - Tai kur motina? Tas ilgai negalvojęs: - Su kaimynu į mišką pabėgo, kol tu kiaulę jam pjovei. Pasiuto tėvas už to pačio peilio ir į mišką. Sėdi Petras, koldūną įsimeta burnon, 50 g išgeria ir sako: - Sakiau, kad žolės nepjausiu, reiškia nepjausiu
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.08
Atsiuntė: mantashfh