Anekdotai.biz

Anekdotas ID 1691

Jaunas kunigas labai jaudinasi prieš mišias. Klausia senojo kunigo patarimo. Kunigas sako: - Kad nesijudintum išgerk 50g. Kitą dieną Jaunasis kunigas klausia: - Na kaip man sekėsi? Kunigas atsakė: - Pirma, aš tau sakiau išgert 50 g, o ne visą butelį, antra, sutanos į kelnes niekas nesikiša, trečia, Dievo motina buvo Marija, o ne kažkokia kūr**, ketvirta, apaštalų buvo 12, o ne dac****, penkta, po mišių reikia pasakyti Eikit su Dievu, o tu kur juos pasiuntei?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.72
Atsiuntė: Miglūčius