Anekdotai.biz

Anekdotas ID 1841

Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje - geriama, kitame - mylimasi. Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi. Visi susidomi: kas gi ten vyksta?! Nusprendžia nueit, pasižiūrėt. Mandagiai pasibeldžia, praveria duris ir mato vaizdelį: guli mergina ant grindų ir isteriškai kvatodama raitosi. Studentai pribėga prie jos, pakelia ir ima klausinėti: - Kas atsitiko? Kas čia yra?! Kas negerai? Mergina juokdamasi atsistoja ir su juoko protrūkiais sako: - Nu tokio durniaus.. Nu tokio asilo dar nesu mačius! Studentai: - Tai kas gi yra? - Nagi taip: mes mylimės, o aš jo paklausiau Ar jau baigei?, o jis man sako Ne, aš dar ketvirtame kurse...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.68
Atsiuntė: Dovis007