Anekdotai.biz

Anekdotas ID 3144

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti: - Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?! - Čia gi jokios nedorybės, sesute... - Ana, - piktokai prisistato vienuolė. - Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju. - Tai irgi rūstina Dievą, - sako vienuolė. - O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? - klausia vyriškis. - Ne! - piktinasi vienuolė. - Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada... - Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus... - Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, - sako vyriškis. Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako: - Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį. Barmenas atsigręžia: - Ką, vėl ta sesuo Ana?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.39
Atsiuntė: joncele