Anekdotai.biz

Anekdotas ID 4051

Susitarė kartą katinas su kate susitikti prie namo kampo. Atėjus sutartam laikui, katinas eina į sustikimo vietą ir sutinka kitą katiną: - Kur eini ? - klausia šis - Dulk**tis. - O aš kartu eiti galiu ? - vėl klausia sutiktasis. - Aišku gali. Toks pokalbis pasikartoja dar kelioliką kartų, ir galų gale dulk**tis eina 20 katinų gauja. Juos sutinka mažas kačiukas: - Sveiki vyrai, kur traukiat ? - Klausia kačiukas - Dulk**tis - atsako visa gauja choru - O kai tai reiškia ? - klausia kačiukas - Eime kartu, pamatysi - Dabar į susitikimo vietą juda 20 katinų gauja, o ją vejasi mažas kačiukas. Katė pamačiusi kokia gauja artėja, išsigąsta ( tiek katinų ją mirtinai uždul**ns ) ir puola bėgti. Visa gauja pasileidžia iš paskos. Taip ir begioja jie apie namą. Po kokio 30 rato kačiukas staiga sustoja ir sako: - Viskas, einu namo. Aš jau prisid**kinau.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.17
Atsiuntė: Miriama