Anekdotai.biz

Įvairūs anekdotai

Nutarė du girtuokliai mesti gert ir vienas iš jų sako:
-Gerai dabar darom šitaip aš paskutinį butelį paslėpsiu už nugaros ir jei neatspėsi kurioje rankoje buteli aš jį sudaužysiu o jei atspėsi kartu išgersim.
-OK.
Paėmė girtuoklis į dešinę ranką butelį užsikišo už nugaros ir sako:
-Nu jau gali spėt!
-Imu iš kairės!
-Palauk palauk o tu neskubėk viską gerai apgalvok...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.52
Atsiuntė: Tom@s
Ateina vyras pas daktarą, ir susijaudinęs skundžiasi:
-Daktare, daktare, manau jog turėsiu problemų su sėklidėmis!
-Na, pažiūrėkim, kokios gi ten problemos,-taria daktaras,-oi, oi, tikrai teks gydyti.
-Kokiais būdais?-klausia vyras.
-Teks persodinti, vieną pusę darysim iš medžio, kitą iš metalo,-taria daktaras,-po operacijos praėjus dvejiems metams pasirodysit vel.
Taigi daktaras atliko persodinimo operaciją, ir vyras po dvejų metų vėl pasirodo daktarui, ir daktaras klausia:
-Na, kaip? Vaikų turite?
-Taip,-taria vyriškis,-netgi du!
-O kokie vardai,-klausia daktaras?
-Vienas pinokis, kitas robotkopas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.26
Atsiuntė: Juozas D.
Buratinas klausia tėvo:
-Kodel nupirkai šitą dovaną mano gimtdieniui? Man ji nepatinka.
-Sūneli, nevisi gauna to, ko nori.
-Na tėveli, man tikrai ji nepatinka.
-O kuo ji tau bloga?
-Na tėveli tas bebras kažkaip keistai į mane žiuri...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.58
Atsiuntė: Karolis Pelėdžius
Skrenda lėktuvu amerikietis, rusas, žydas ir arabas. Staiga, lėktuvo variklis sudžeržgia ir užgęsta. Amerikietis, kuris ir pilotavo lėktuvą, sako:
- Viskas, turim šokt, kitaip žūsim. Bet yra viena problema. Mūsų keturi, o parašiutai tik trys...
Žydas sako:
- Nieko, duokit man parašiutus, aš padalinsiu.
Ima pirmą parašiutą ir padeda jį užsidėt arabui:
- Nors mes ir priešai, bet nelaimė ir priešus sutaiko. Šok!
Tas padėkoja ir iššoka.
Antrą parašiutą žydas duoda amerikiečiui:
- Jūs mums padėjot nemažai. Šok!
Tas irgi padėkoja ir iššoka.
Trečią parašiutą duoda rusui, o tas:
- Palauk, tau gi neliks, imk ir šok pats. Mes, rusai, pripratę aukotis.
Žydas:
- Imk greičiau, šok ir nesirūpink. Aš arabui savo kuprinę uždėjau...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.98
Atsiuntė: PresenceIV
-Už ką sėdi?
-Ai... Darbovietėje langą atidariau.
-O kur tu dirbai?
-Povandeniniame laive...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.55
Atsiuntė: ;p*
Dukra tėvo klausia:
- Tėti nupirk man naujus batus
- Dukrele tu dar pačiūžų nesunešiojai...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.00
Atsiuntė: Lukutukas
Psichiatrinė. Perskaitė ligonis knygą. Kitas jo klausia:
- Na, kaip knyga?
- Nu nieko, faina, daug veikėju, daug veiksmo, nu įdomi labai, patiko...
Paklausė dar vieno ligonio:
- Na, o kaip tau ši knyga?
- Nu, patiko, patiko, labai žaisminga, daug veikėju, daug įvykių, žodžiu žiauriai patiko...
Įbėga į salę gydytojas ir šaukia:
- Debilai, kas telefonų knyga paimė?!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.71
Atsiuntė: JA
Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną... Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:
- Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės...
- Kokios?
- Žinote... Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina... Jūs pajuntate kažką... Suprantate, apie ką aš kalbu?
- Taip...
Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:
- Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.65
Atsiuntė: RoKuTiS
Susitinka du seni draugai Algis ir Jonas.Algis klausia :
-Na,Jonai,tai kaip Petras gyvena?
-Nebėr jau Petrelio,nebėr...Nuskedo,vargšelis...
-Kaip?!
-Susiruoše jis maudytis,nusirengė,užlipo ant lieptelio,o ten užrašas buvo pakabintas : ,,Griežtai draudžiama plaukioti!'' jis įšoko į vandenį ir neplaukė.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.36
Atsiuntė: nastyte123
Sėdi pripūtęs rastamanas kambary, kaip visada gliučina kažką. Staiga prasidaro durys, į kambarį įeina giltinė ir sako:
-Nu ką, mirsim šiandien...
Na ka, galvoja rastamanas, reikia paskutini joint'a parukyti pries mirtį. Atsisėdo, susisuko ir apsirūkė kartu su giltine. Giltinė pavargo, prispaudė ant miego ir išėjo namo.
Kitą dieną vėl pas prirūkiūsį rastamaną ateina giltinė, vėl sako mirsi. Aišku, prieš mirtį dar joint'ėlį, parūkė su giltine ir vėl nebemirė rastamanas, nes giltinė privargo ir miegot išėjo.
Trečia dieną atsikelia rastamanas, prisiminė. kad vėl giltinė ateis, galvoja neberūkysiu ir blaivas sulauksiu mirties. Sėdi visas baltas, dreba. Ateina giltinė. Rastamanas:
-Tai kokia mirtis mano bus,- klausia rasta.
-Tai ne ne, viskas tvarkoj,- sako giltinė,- tik parūkom ir aš varau...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.59
Atsiuntė: tocear