Anekdotai.biz

Anekdotai apie gyvūnus

- Nežinau, ką daryti. Tarakonai užkankino. Laipioja visur - ramybės neduoda...
- O tu nusipirk kreidučių tarakonams.
- Ir ką, padeda?
- Tai aišku. Pažiūrėk - manieji sėdi sau kamputyje, paišo...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.41
Atsiuntė: DJ Sobieskis
Žvejojo kartą lokys ir kiškis. Tik staiga pagavo auksinę žuvelę. Žuvelė jiems ir sako:
-Jei mane paleisit išpildysiu po tris norus.- Apsidžiaugė jie, paleido žuvelę ir klausia ji lokio:
- Na, loky, koks tavo pirmas noras?
- Noriu, kad šitoj girioj būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
- Gerai, loky, o koks antras tavo noras?
- Noriu, kad ir kitoj girioj būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
- Na, ir koks trečias tavo noras?- klausia žuvelė.
- Noriu, kad visam pasauly būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.
Išpildžiusi visus lokio norus žuvelė klausia kiškelio:
- Na, o tu, kiškeli, ko nori?
- Aš norėčiau paspirtuko…
- Gerai, kiškeli, ko dar?
- Dviratuko…
- Na ir trečias noras?
- Noriu, kad lokys būtų gėjus…
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.34
Atsiuntė: ;~
Liūtas karalius šaukia zuikį lapę ir vilką ir sako:
-Rytoj atsineškite po savo mėgstamiausią gėlę.
Kitą dieną zuikis atsineša dobiliuką, lapė - rožę, o vilkas - kaktusą.
- Gėles susikiškite i subinę.
Kiškis sau lengvai įsikiša . Lapė kišdama verkia ir juokiasi.
-Ko verki?
-Man labai skauda.
-Tai ko juokiesi?
-Nes vilkas kaktusą kišis.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.19
Atsiuntė: Virgute;]*~
Eina ežiukas aplink statinę ir galvoja: Kada ta tvora baigsis..
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.17
Atsiuntė: Pabuciuok
Ėjo ežiukas mišku rado bomba... Ežiuko nieks neberado.. ;D
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.69
Atsiuntė: AuriS
Eina kiškis, nešasi logikos vadovėli ir sutinka mešką. Meška klausia:
- Ką čia turi?
- Logikos vadevelį, - atsako kiškis.
Meška sako:
- O kas čia per dalykas?
- Na, kaip tau paaiškint... Rukai?
- Na, rukau..
- Geri?
- Geriu..
- Tai ir pas mergas vaikštai?
- Na taip, vaikštau... Va tai logiška..
Eina meška ir susitinka vilką ir sako vilkas meškai:
- Ką čia nešiesi?
- Logikos vadovėlį.
- O kaip suprast?
- Klausyk, turi degtukų?
- Ne...
- Tai tau nestovi...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.60
Atsiuntė: spyglius
Vyriškis vežimu įvažiuoja į kaimą.
- Žmonės, malkų atvežiau!
Arklys:
- Aha, tu atvežei.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.56
Atsiuntė: tomas
Sūnus ir tėvas ateina prie ežero žvejoti.
Tėvas sako:
-Sūneli,duok man duonos, pamaitinsim žuvis.
-Aš ją suvalgiau.
-Gerai, duok košės.
-Ir ją suvalgiau.
-Tada baik valgyti sliekus ir eikime namo....
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.71
Atsiuntė: laura
Šliaužia dvi gyvatės ir viena sako kitai:
-Ar mes nuodingos?,- sako pirmoji gyvatė
-Ne,o kodėl klausi?, - atsako antroji.
-Na, supranti, aš i lūpą įsikandau.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.32
Atsiuntė: kusačke
Viena skruzdė tarė kitai:
- Daugiau pasakų prieš miegą nebeskaitysim.
- Kodėl?
- Jonvabalis vėl pakėlė kainą už šviesą.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.21
Atsiuntė: Justas