Anekdotai.biz

Įvairūs anekdotai

Vaikų darželis.Vyksta Naujmetinė šventė.Dalyvauja Kalėdų Senelis.Dalijamos dovanėlės.
-Štai ir viskas vaikučiai,dovanėlės baigėsi...
Tai buvo paskutiniai Kalėdų Senelio žodžiai... :D
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.32
Atsiuntė: gabriele
Ėjo vieną vakarą išgėręs elgeta pro kapines ir įkrito į iškastą duobę.
Kitą rytą pro tą duobę ėjo kitas pagiringas vyriškis, pamatė tą elgetą ir sako:
-Ar tau viskas gerai?
-Gerai tik šalta.
-Tai ko tada atsikasei?...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.28
Atsiuntė: Jokubas
Eina 35-metė į vaistinę. Susitinka pagyvenusią draugę ir klausia 35-metės:
-Labadiena. Kodėl tokia susiraukusi? Ar vyras susirado meilužę?-
-Blogiau...
-Paliko ir apsiženyjo?
-Blogiau...
-Dar geria?
-Taip.
-Ar jau viską išbandei?
-Viską: ir šantažai, ir grasinimai, ir...
-O bandei pagąsdint?
-O veiksminga? Ačiū už patarimą. Jau 19:50, o vyras grįžta 20:00 pro kapines. Turiu lėkt.
Eina vyras girtas dainuoja: ir balsas sako:
-Aš mirtis...
-Kaip, kaip?
-Aš giltinė!
-Labai malonu - aš vedęs tavo seserį. :)
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.02
Atsiuntė: NaujasisRusas
Ateina vienas vyrukas į kavinę, užsuka prie baro. O ten dar vienas sėdi.
Pirmasis priėjęs pasisveikina:
- Aš Bondas... Džeimsas Bondas.
Antrasis atsisuka su alaus bokalu ir sako:
- Aš pardavėjas... batų pardavėjas... Bandis batų pardavėjas... Elas Bandis batų pardavėjas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.22
Atsiuntė: Ieva Pilitauskaitė
Vilkas su kiškiu važiuoja traukiniu. Kiškis guli pirmame aukšte, vilkas antrame.Staiga tik bumbt - pasigirsta trenksmas.
-Kas ten nukrito? - teiraujasi kiškis.
-Mano marškinėliai, - sušvogždžia vilkas.
-O ko taip garsiai?
-Nusivilkti nespėjau.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.52
Atsiuntė: Caroline 123
Buto šeimininkas klausia svečio:
-Nori išgirsti kalbantį laikrodį?
-Noriu
Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną.
Balsas už sienos:
-Dieve mano!Trečia valanda nakties!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.59
Atsiuntė: Caroline 123
Chuck Norris yra vienintelė priežastis, kodėl Velnias pragare...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.85
Atsiuntė: !LukniS!
Važiuoja du narkomanai su mašina. vienas staiga rėkia:
- Stabdyk durniau, šuniuką pervažiuosi! Stabdyk!
Bac pervažiavo. Važiuoja toliau. Tas vėl rėkia:
- Stabdyk, kačiukas ant kelio! Stabdyk, kačiuką suvažinėsi!!
Bac ir kačiuką pervažiavo. Važiuoja toliau. Vėl:
- Stabdyk, bobutėėėė!!! stabd.... asile kodėl nestabdei, vargšę bobutę pervažiavai?!
Tas atsisuka į jį ir sako:
- Klausyk, pats vairuoji, pats ir stabdyk.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.63
Atsiuntė: HORUKO
Kodėl “Formulė-1″ nevyksta Lietuvoje? Todėl, kad lietuviai per 5 sekundes ne tik spėtų nuimti padangas, bet jas ir parduotų.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.37
Atsiuntė: DANKĖĖ
B. Obama paklausė Dievo:
– Kaip ilgai JAV tęsis krizė?
Dievas: 15 metų.
B. Obama pradėjo verkti ir pabėgo.

D. Medvedevas paklausė Dievo:
– Kaip ilgai Rusijoj tęsis krizė?
Dievas: 10 metų.
D. Medvedevas pradėjo verkti ir pabėgo.

D. Grybauskaitė paklausė Dievo:
– Kaip ilgai Lietuvoj tęsis krizė?
Dievas apsiverkė ir pabėgo.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.70
Atsiuntė: Dankėa