Anekdotai.biz

Tautiniai anekdotai

Vakar gėriau su Rusais tai vos nenudvėsiau. Šiandien darėm pachmielą tai jau geriau būčiau nudvėsęs vakar ;D
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.48
Atsiuntė: Mentelis ;Dp
Važiuoja traukiniu vienoje kupė gruzinas ir moteris su vaikeliu... Po kiek laiko moteris bando krūtimi pamaitinti vaikelį, bet tas nenori:
- Na valgyk mažute, imk, nes tam dėdei atiduosiu...
Taip vieną kartą, kitą kartą, o vaikas vis nevalgo:
- Na imk už papuko, nes tam dėdei atiduosiu....
Gruzinas po eilinio bandymo pamaitinti nesusilaiko:
- Nu miergyna, jūs apsispreskite pagaliau, nes aš jau trečią sustojimą praleidžiu...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.92
Atsiuntė: Vakare
Kalbasi du žemaičiai. Vienas iš jų sako:
- Nori užduosiu mįslę?
- Nu..
- Ilgs, raudonas ir po žeme gyven. Pirma raidė s...
- Nežinau...
- Slieks!!!
Antras susidomėjęs sako kitam:
- Nuori dabar aš užduosiu mįslę?
- Nu klausk...
- Ilgs, raudonas ir po žeme gyven. Pirma raide o...
- Nežinau...
- Ontras slieks!!!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.40
Atsiuntė: Emilia
Lietuvių išmintis biloja: sedėti ant geležinkelio bėgių blogas ženklas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.81
Atsiuntė: Rūtelė :*
Kalbasi 3 kaimietės žemaitės, kas joms yra skausmas.
Pirma sako:
- Mon tai skaudžiaus, kai vyrs primuš.
Antra:
- Čia šuds, bet va kai mon visų galvu sudauža, tad tai skaud...
Trečia:
- Eikit, šuds čia ne skausmas...Važiounu aš kažkad pas karves su muoterišku dviračiu, kuoj nuslyda nu piedala, kaj diej su py***a ant žvaigždynės, tai lenciūgs k**šį įvieli, kl***ri įtrauki... Iš ta skausma net skambutį nukondau... Vot čia tai skausmas!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.55
Atsiuntė: Rekus
Susitinka Petras su Stasiu, ir sako Stasys Petrui:
- Klausyk, Petrai, tu šitiek prigėreęs važiuoji, ir niekaip nepadarai avarijos, o aš jau tris mašinas sudaužiau!!! Kaip tau taip gaunasi???
- Nuuuu... Kaip čia tau pasakius, atnešk litrinę "snabes" bonkę, papasakosiu.
Atsineša, išgeria.. Rodo vieną pirštą Petras ir klausia Stasio:
- Kiek matai pirštų?
- Du.
- Atnešk dar viena bonkę.
Nueina, atneša, išgeria. Tada vėl rodo Petras vieną pirštą ir sako:
- Kiek, Stasį, dabar matai pirštų?
- Tris.
-Gerai, galim važiuot. Dabar matai, gatve eina trys bobutės, atsimink, vidurinė tikra, vidurinę apvažiuojam...
Matai, trys stulpai, apvažiuojam... Matai, trys tiltai, vidurinis tikras, apvažiuojam...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.10
Atsiuntė: Pievu_gelyte
Rusijos oro uoste amerikietis:
- Tiu tikets tiu dablin
Rusas:
- Kuda blyn?
Amerikietis:
- Tiu dablin...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.22
Atsiuntė: Simonas
1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
- Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
- Taip, turiu tris klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas
pratęsia:
- Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
- Taip, turiu penkis klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.23
Atsiuntė: anonimas
Gruzinas klausia merginos:
- Klausyk, mergina, a pas tavi krūtinė yra??
- Nu... jo.
- Vo!? O kodėl nisinešioji?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Atsiuntė: anonimas
Šaudymo iš lanko varžybos. Išeina šveicaras su lanku, pasikviečia vieną žmogelį iš minios, duoda jam obuolį, pasako nueiti už šimto metrų ir užsidėti obuolį ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai į obuolį. Minia žiūrovų patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai:
- I am Wilhelm Tell!..
Tada išeina anglas, liepia žmogeliui su obuoliu atsistoti už 200 metrų, šauna ir vėl tiesiai į obuolį. Minia džiūgauja, o anglas šaltai:
- I am Robin Hood...
Tada išeina gruzinas, pasikviečia žmogelį su obuoliu atsistoti uz dešimt metrų nuo jo, ilgai taikosi, šauna ir tiesiai žmogeliui į pilvą. Žmogelis griūna, sveikas obuolys nukritęs nurieda, minia aikteli, atsisuka į gruziną, o tas kaltai šypsodamasis rankas skėsteli:
- I am sorry......
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.60
Atsiuntė: Akatay