Anekdotai.biz

Tautiniai anekdotai

Nuvyko kartą rusas į Jerevaną, pasivaikščiojo po gražų miestą, į pavakarį užsuko į seną parką. Vaikščioja, dairosi ir staiga ant sienos mato užrašą: "Saugokitės armėnų!". Priėjęs arčiau, pamatė dar vieną tokį pat užrašą, tik parašytą žemiau. Beskaitydamas pamatė dar kažkokį užrašą, tik parašytą visai prie žemės ir smulkiomis raidėmis, rusas pasilenkė dar žemiau, kad geriau matytųsi...
- Ooooooo! – staiga pasigirdo ruso riksmas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.93
Labiausiai išvystyta Kinijos pramonės šaka yra kiniečių gamybos pramonė.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.99
40-dešimt metų Mozė vedžiojo žydus po dykumą, vis kalbėdamas:
- Ar mano 2 šekelių kas nors neradot?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Du estus gaudysi - dar ir trečią spėsi pagauti!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3
Ar žinote, kaip buvo išrasta viela? Tiesiog du žydai kartą varinės kapeikos nepasidalino...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
Anglas džentelmenas nutarė atleisti savo sekretorę. Išsikvietė ją pas save ir labai taktiškai pareiškė:
- Panele Džons, jūs esate puiki darbuotoja, tiesiog mūsų firmos pasididžiavimas, jūs tvarkote firmos reikalus jau daugelį metų ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip mūsų firma galėtų dirbti be jūsų, bet nuo pirmadienio mes pabandysime...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.03
Dengia suvalkietis stogą šiferio lakštais.Prikala lakštą keturiomis vinimis. Deda kitą lakštą ir galvoja: "O kam mannaudot 4 vinis, jei galiu sutaupyti?". Prikala su 3-mis vinimis - laikosi.Taupo toliau, kala su dviejomis vinimis - laikosi. Prikala su viena vinimi- lakštas laikosi. "Oho, kiek sutaupysiu!" - mąsto. Užlipa ant pačio stogoviršaus pradėti naują eilę. O čia jam geniali mintis: "O jeigu visai viniųnenaudot?". Deda šiferio lakštą, siekia kito. Ir pradeda slysti žemyn.
- Žmonaaaa...., ei žmon..., šiandien pietų nevirk - ligoninėj pavalgysiu, - šaukia vyras.
- Tu tik krisk ant galvos, kad kelnių nesuplėšytum, - atsiliepia žmona.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.08
Kartą žydas Moišė iš kaimiečio už 100 litų nusipirko asilą. Kaimietis pažadėjo asilą atvesti kitą dieną. Tačiau kitą dieną kaimietis pasirodė be asilo. Moišė jo paklausė:
- O kur mano asilas?
- Jis padvėsė, - tarė kaimietis.
- Na, tada grąžink man pinigus, - tarė Moišė.
- Aš jų neturiu, jau išleidau, - tarė kaimietis.
- Na, tiek to, ką jau su tavim padarysi, - tarė žydelis, - atvežk man tą padvėsusį asilą ir mes būsime atsiskaitę.
- Bet ką tu su juo, Moiše darysi?
- Aš surengsiu loteriją, kurioje jį pralošiu, - tarė šis.
- Bet kaip? Juk niekas nenorės padvėsusio asilo!
- Nesvarbu, aš jiems nesakysiu, kad jis padvėsęs.
Kaimietis atvežė Moišei asilo dvėselieną. Praėjo mėnuo ir jie vėl susitiko:
- Na, Moiše, kaip tau baigėsi su tuo asilu?
- Puikiai, aš pardaviau kelis šimtus bilietų po du litus ir gavau 872 litus pelno!
- Ir ką, niekas neprotestavo?
- Na, tik vienas vaikinukas. Tas, kuris išlošė asilą. Tai aš jam tiesiog grąžinau pinigus.
Šios pasakėčios moralas: nesvarbu, ką parduodi, marketingas visada yra verslo alfa ir omega.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.09
Kada prasidės pasaulinis badas?
Kai kiniečiai sužinos, kad jie valgo tik garnyrą!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.97
Miršta senas airis. Atėjusiam aplankyti draugui sako:
- Žinai, po mano lova guli seno viskio butelis. Tas viskis buvo padarytas tais pačiais metais, kai aš gimiau. Kai aš numirsiu, išpilk jį ant mano kapo...
- Gerai, be problemų! Tiktai, tu nieko prieš, jei aš jį prieš tai perleisiu per kepenis?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.96