Anekdotai.biz

Geriausi anekdotai

Veža kiškis briedį 200 km/val. greičiu su britva ir klausia:
- Apsimyžai?
Briedis:
- Aha!
Kiškis:
- Palauk, apsišiksi - stabdžių nepasiekiu.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: jadzea
Prtriukas įlipęs į kaimyno obelį renka obuolius. Išbėga kaimynas ir pradeda rėkti:
- Ko tu vogi mano obuolius! Noriu tuč tuojau pasikalbėti su tavo tėvu!
Petriukas užverčia galvą aukštyn ir šaukia:
- Tėti, lipk žemyn, kaimynas nori su tavimi pasikalbėti...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: meskiuke
Pasimatymas. Sėdi mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Norėčiau, kad tai liktų tik tarp mūsų...
- O aš norėčiau, kad išsisklaidytų, - atsako vaikinas.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: Edith
Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje - geriama, kitame - mylimasi. Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką
merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi. Visi susidomi: kas gi ten vyksta?! Nusprendžia nueit, pasižiūrėt. Mandagiai pasibeldžia, praveria duris ir mato vaizdelį: guli mergina ant grindų ir isteriškai kvatodama raitosi. Studentai pribėga prie jos, pakelia ir ima klausinėti:
- Kas atsitiko? Kas čia yra?! Kas negerai?
Mergina juokdamasi atsistoja ir su juoko protrūkiais sako:
- Nu tokio durniaus.. Nu tokio asilo dar nesu mačius!
Studentai:
- Tai kas gi yra?
- Nagi taip: mes mylimės, o aš jo paklausiau "Ar jau baigei?", o jis man sako "Ne, aš dar ketvirtame kurse"...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: Dovis007
Mokytoja vaikų klausia:
- Kas laiko save kvailais prašome atsistoti.
Po kurio laiko Pertriukas atsistoja ir mokytoja klausia:
- Petriuk,ko atsistojai?
- Na žinot,kai jūs pati viena stovit kažkaip gėda pasidarė...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: eglexxx
Teismas, kaltinamas:
- Einu miške ir girdžia medyje "kū" "kū", tai ir paleidau kulką.
Nukentikusysis:
- Einu miške, žiūru girtas medžiotojas eina, įlipau į medį ir sakau: "Kū..Kū..Rva nešauk"...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: prienai eimantas
Kas gali užmužti Žmogų Vorą?
- Žmogus Šlepetė...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: paslaptis
Atėjo babutė pas ginekologą su.... bėda.
Ginekologas: nu bobut - grybelis.
Bubute: jop tvai mat vaikeli. Dešimt metų namelį ėdė dabar pi*don įsimetė.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: Vakare
Negras rado dykumoj butelį, atkimšo o iš butelio išskrido džinas:
- Prašyk ko nori negre, - išpildysiu tris tavo norus!
- Noriu būti baltas, dažnai matyti nuogas moteris ir kad visada man netrūktų vandens!
Džinas mostelėjo ranka ir pavertė negrą klozetu...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: inesiote ;]
Atbėga Petriukas pas mamą ir rėkia:
-Mama, tėvelis palėpėj pasikorė!
Mama greit nubėga. Pamčiusi,kad nieko nėra jau ruošiasi rėkt ant jo, o jis prabyla:
-Su balandžio pirmąją! Jis rusy kabo.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.73
Atsiuntė: Agnučiukaz;D*