Anekdotai.biz

Nešvankūs anekdotai, juodas humoras, anekdotai suaugusiems

Petriukas klausia tėčio:
- Tėti, ar teisybė, kad vaikus atneša gandrai?
- Jeigu pagaučiau tą gandrą iš 15-jo buto, tai aš jam sparnelius tikrai nuraučiau...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.11
Atsiuntė: Dovis007
- O kam tu prezervatyvus į kišenes kiši?
- Į diskoteką einu!
- Ar prietarą žinai?
- Kokį?
- Skėtį paimsi - lietaus nebus.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.57
Atsiuntė: Dovis007
Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje - geriama, kitame - mylimasi. Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką
merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi. Visi susidomi: kas gi ten vyksta?! Nusprendžia nueit, pasižiūrėt. Mandagiai pasibeldžia, praveria duris ir mato vaizdelį: guli mergina ant grindų ir isteriškai kvatodama raitosi. Studentai pribėga prie jos, pakelia ir ima klausinėti:
- Kas atsitiko? Kas čia yra?! Kas negerai?
Mergina juokdamasi atsistoja ir su juoko protrūkiais sako:
- Nu tokio durniaus.. Nu tokio asilo dar nesu mačius!
Studentai:
- Tai kas gi yra?
- Nagi taip: mes mylimės, o aš jo paklausiau "Ar jau baigei?", o jis man sako "Ne, aš dar ketvirtame kurse"...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.68
Atsiuntė: Dovis007
Koks skirtumas tarp blondines ir uodo? Uodas žino, kada nustoti čiulpti...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Atsiuntė: Myth
Jaunas kunigas labai jaudinasi prieš mišias. Klausia senojo kunigo patarimo. Kunigas sako:
- Kad nesijudintum išgerk 50g.
Kitą dieną Jaunasis kunigas klausia:
- Na kaip man sekėsi?
Kunigas atsakė:
- Pirma, aš tau sakiau išgert 50 g, o ne visą butelį, antra, sutanos į kelnes niekas nesikiša, trečia, Dievo motina buvo Marija, o ne kažkokia kūr**, ketvirta, apaštalų buvo 12, o ne dac****, penkta, po mišių reikia pasakyti "Eikit su Dievu", o tu kur juos pasiuntei?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.72
Atsiuntė: Miglūčius
Gatvėje stoviniuoja du draugai. Prieš juos ateina dvi moterys. Vienas sako:
- Štai eina mano žmona, o greta jos - mano meilužė.
- Cha, o man – atvirkščiai.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Atsiuntė: anonimas
Vaikinas čiupinėja merginos krūtis. Mergina paklausia:
- Ką čia dabar darai?
Vaikinas atsako:
- Bandau surasti BBC radijo stotį.
Mergina pačiupinėja jam tarp kojų ir sako:
- Žinai, su tavo antena net ir Lietuvos radijo gali nepagauti..
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.37
Atsiuntė: anonimas
Klausimas blondinei:
- Sakykite, ar kai jūs mylitės, jūs kalbatės su savo vyru ?
Blondinė atsako:
- Na, kartais taip... Jei šalia yra telefonas...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.22
Atsiuntė: anonimas
Gyveno kartą slibinas, kuris valgė nekaltas mergeles. Atkeliavo jis į Lietuvą ir pasimirė iš bado.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.41
Atsiuntė: anonimas
Po 25 bendro gyvenimo metų, žmona randa vyro stalčiuje tris kiaušiniu ir tris šimtus baksų, na
ir klausia vyro kodėl taip yra, tas ir sako kai būdavau tau neištikimas padėdavau į stalčių kiaušinį.
Oooo galvoja žmona per 25 metus trys kartai neblogai.
- O iš kur trys šimtai baksų??
- Kai stalčius prisipildydavo kiaušinius teko parduoti...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.04
Atsiuntė: anonimas