Anekdotai.biz

Kariniai anekdotai, anekdotai apie karą

Petka su Čiapajavu bėga nuo baltųjų. Jie pamato motociklą su prikabintu vėžimu. Čiapajavas - ant motociklo, Petka į vėžimą.
Po kurio laiko čiapajavas klausia:
-Petka kiek baltųjų vejasi?
Petka:
-Du,du,du...
Čiapajavas suskaičiavo 6. Važiuoja toliau, vėl klausia:
-Kiek dabar?
-Du,du,du,du...
čiapajavas suskaičiavo 8. Aha reikia dar greičiau važiuoti. Po kelių minučių vėl klausia:
-Nu kiek dabar?
-Du,du,durniau tu! Taigi vėžimas be dugno!
-O ką, manei motociklas su varikliu??
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.97
Atsiuntė: DIAMONDX
Generolas armijoje isakinėja.
- Pirmas tankas važiuot!
Pirmas tankas nuvažiuoja.
- Antras tankas važiuot!
Antras tankas nuvažiuoja.
- Trečias tankas važiuot!
Iš tanko išlipa girtas čiukčia tankistas ir sako:
- Generole mano kepurė kalba!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.78
Atsiuntė: M3
į degalinę, kraupiai barškėdama, įlekia mokomoji mašina. Už vairo sėdi moteris. Prie jos prieina tarnautojas:
- Ponia, jei pilsite degalus, reiktų išjungti variklį...
- Aš jau išjungiau.
- Bet aš girdžiu, kad variklis dirba?
- Čia ne variklis. Čia instruktorius dreba!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Atsiuntė: paulius
Batalionas, kuopos vadas kreipiasi į savo karius:
-Prašome prisipažinti kas dulkinat suoliuką?
Visi stovi.
-Tie, kurie dulkinat suoliuką išeinat iš rikioutės!
Visi išėjo iš rikiuotės ir vienas liko stovėti.
Kuopos vadas ir klausia:
-Tai kuo tu kitoks? Prisistatyk kary.
-Eilinis suoliukas Tamsta kapitone...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.02
Atsiuntė: chamau
Buvo trys draugai : aklas, kurčias ir be kojų.
Kurčiasis sako:
-Girdėjau, kad bus karas.
Aklasis:
-Pamatysim.
Bekojis:
- Jei bus, tai eisim c{;
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.12
Atsiuntė: nepatirsi_negyvensi
Iš idioto - į patriotus, iš patriotų - atgal į idiotus...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.74
Atsiuntė: typė
Šaukiamasis per medicininę komisiją protestuoja:
– Negalite manęs imti į armiją, juk aš trumparegis!
– Nieko tokio, jus išsiųsime į priešakinę liniją.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.96
Atsiuntė: paulaaa
Karo lauke stovi dvi armijos: muškieta į muškietą.
- Ponai, šaukite pirmieji, - maloniai pasiūlo Prancūzijos muškietininkų leitenantas.
- Ne, ponai, jūs šaukite pirmieji, - nesutinka anglai.
- Na, ką jūs, šaukite, - nenusileidžia prancūzas.
- Ne ne, jūs pirmieji, - prieštarauja anglai.
- Ponai, o gal vis dėlto šaukite? - tvirtai laikosi prancūzų leitenantas.
- Ne, gerbiamieji, negali būti nė kalbos. Jūs pirmi šaukite, - savo tęsia anglai...
Ėjo 87-ieji šimtamečio karo metai.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.85
Atsiuntė: Vakare
Pasodino į kalėjimą prancūzą, žydą ir lenką. Ir leido pasiimti po vieną daiktą. Lenkas paprašė parūkyti.Žydas - telefono. Prancūzas paprašė moters.

Praėjo 10 metų, ir visi trys išeina į laisvę.

Prancūzas vedasi žmoną ir keturis šaunius vaikus. Žydas išeina su baltu kostiumu ir jį pasitinka baltas limuzinas, telefonu prasuko bizniuką. Lenkas išeina ir klausia: gal kas turit degtukų?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.17
Atsiuntė: Laura ;p
Čiukčia daužo granatą su akmeniu, praeina kareivis ir nustebęs rėkia:
- Nedaužyk, gali sprogti!
- Nieko tokio, turiu dar viena..
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.93
Atsiuntė: xXxmariusxXx