Anekdotai.biz

Kariniai anekdotai, anekdotai apie karą

Parašiutininkas prieš pirmąjį savo šuolį išklauso instrukciją: "Parašiutas išsiskleidžia automatiškai. Jei ne, tai, timptelėdamas virvelę, išsiskleisi atsarginį. Žemėje tavęs lauks džipas."

Lėktuvas aukštai pakyla ir jis šoka. Pagrindinis parašiutas neišsiskleidžia. Nepavyksta ir su atsarginiu. Parašiutininkas susinervinęs sumurma: "Šūdas! Nejaugi ir džipo apačioje nebus..."
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.77
Atsiuntė: wildsoul
Paėmė Chahola į armiją, priėmė priesaiką, gavo automatą. Po kiek laiko gavo užduotį - saugoti sandėlius ir tuo laiku atvažiavo jo motina aplankyti sūnaus. Pas vadovybe prisistato - sako noriu sūnų pamatyt, jau pusmetis nemačiusi. Pulko vadas aiškina,kad dabar negalima, jis stovi poste, reikia palaukti parą, grįš ir pasimatysit. Motina labai pasiilgus, senai nemačius, nori nors iš toli pažiūrėti, bet negalima - tokia tarnyba, atrėžė vadas. Motina galų gale išsiaiškino kur sūnus budi ir nuėjo jo pamatyti. Sūnus kaip tikras karys, pamatęs žmogu saugomoje teritorije rėkia:
- Stok - šausiu!
- Sūnau, čia tavo mama,- o jis toliau šaukia:
- Stok - šausiu!
Motina žengė dar žingsnį - šūvis. Susirinko pulko vadovybė - sprendžia ką daryti: motiną nušovė - negerai, bet nepraleido į teritoriją - pagirtina. Davė medalį už budrumą. Praėjo pusmetis, vėl poste - žiūri į medalį, pablizgina, trina su rankove ir galvoja - kažko tėvas ilgai neatvažiuoja...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.83
Atsiuntė: Ogis
Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su šnapso bačka, kai baltas arklys palei langą vaidenas - žinok, kad Kalėdos jau lanko tave !!! Linksmų švenčių

1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.65
Atsiuntė: sdfsda
Dawe karalius pinigu rusui anglui ir lietuwiui.Karalius sako:
-Nusipirkite po gera ginkla.
Lietuvis nusipirko pistoleta anglas automata.Pareina pas karaliu.Karalius sako:susikiskite juos i uzpakali.
lietuvis kisa ir ikiso anglas kiso kiso ir ikiso ziuri rusas su tanku parwaziuoja.;];];];DDDDD
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.98
Atsiuntė: Sypsenele...;];];];DDDD
eina kurciasis, aklasis ir be kojos.
kurcias sako : girdejau bus karas,
aklas sako : bus matyt,
be kojos sako : reiks ir eisim :)
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.11
Atsiuntė: Morphejus
Išpažintis pas kunigą:
- Šventas tėve, nusidėjau...
- Kuo sūnau mano?
- Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš jo po 20 dolerių per savaitę.
- Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik mano sūnau su taika...
- Ačiū šventas tėve, bet turiu dar vieną klausimą...
- Klausau, sūnau mano...
- Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.10
Atsiuntė: Olivija
Antradienis - Mes išvijom vokiečius iš miško. Trečiadienis - Atėjo vokiečiai ir išvijo mus. Ketvirtadienis - Atėjo girininkas ir išvijo mus ir vokiečius.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.13
Rabinovičių paėmė į armiją ir pasiuntė į Čečėniją. Po mėnesio jis prašo išleisti atostogų.
- Tau dar anksti,- sako vadas. - Atostogas reikia užsitarnauti.
- O kaip?
- Na, sučiupti kokį teroristą.
Po poros dienų kareivis atveda belaisvį ir gauna atostogų. Grįžęs tuoj vėl užsimano vykti namo.
- Reikia, vyruti, užsitarnauti,- sako vadas. - Va, jeigu kokius slaptus priešo dokumentus aptiktum, tada... Kitą rytą Rabinovičius pateikia teroristų slaptus dokumentus, gauna medalį, seržanto juosteles ir atostogas. Bet vos grįžęs Rabinovičius vėl prašo atostogų. Vadas liepia atnešti priešų vėliavą ir įsako saugumiečiams pasekti tą įtartiną kareivį. Naktį Rabinovičius patraukia į kalnus, o iš paskos sėlina saugumiečiai. Rabinovičius prieina teroristų stovyklą, išsitraukia iš po skverno savo dalinio vėliavą, ja mosikuoja ir šaukia:
- Ei, vaikinai, čia vėl aš! Keiskimės šiandien vėliavomis!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
Karinis komisariatas Rusijoje.
- Drauge pulkininke, aš negaliu tarnauti armijoje, aš homoseksualistas.
- O kaip jūs tai galite įrodyti?
- Nusirenkite...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.95
Sena patarlė naujoviškai: "Nepagautas - ne šauktinis"
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.11