Anekdotai.biz

Kariniai anekdotai, anekdotai apie karą

Į karinę medicininę komisiją, pas okulistą stovi eilė vyrukų. Gydytojas visus tikrina:
- Šią eilutę matote?
- Taip.
- O šią?
- Taip.
- O trečią eilutę?
- Ne.
- Gerai, būsit snaiperiu, sekantis!
Įeina kitas vyrukas. Gydytojas:
- Šią eilutę matote?
- Taip.
- O šią?
- Ne.
- Gerai, būsit jūreiviu, sekantis!
Įeina dar vienas vyrukas:
- Šią eilutę matote?
- Ne.
- Oho, koks gudrus! Eisit į žvalgybą, sekantis!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.91
Pareina karininkas namo, o žmona jam iškarto skundžiasi:
- Vai vai vai, visą dieną ant kojų: tai į parduotuvę, tai valgį paruošti, tai indus išplauti, tai drabužius išskalbti... Net prisėsti nėra kada...
Pagailo karininkui žmonos ir privertė jis ją padaryti 300 prisėdimų...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.03
- Kareiviai, kai rašote laiškus namo, žinokite, kad turite saugoti valstybės paslaptis! O tai vienas čia parašė, kad važiuoja į Jugoslaviją, kitas - kad dirba ginklų sandėlyje prie paluknių kaimo, trečias - kad dalinio vadas yra silpnaprotis...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
Neseniai skelbta Rusijos karinė programa, kurios metu buvo bandoma sukurti bombas, turinčias dirbtinį intelektą, nutraukiama. Bandymų metu nei vienos bombos taip ir nepavyko išmesti iš lėktuvo.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.16
Karininkas sako patriotinę kalbą kareiviams:
- ...Ir jūs neturite nuleisti akių nuo savo priešo!!! Ghm, Jonaiti, ko taip į mane įsispoksojai!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.97
Kartą kažkoks viršila susiginčijo su žmona, kas ką labiau myli: jis ją ar jinai jį. Po to žmonai teko gultis į ligoninę dėl smegenų sutrenkimo...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.07
Žinot, kodėl moterų neima į armiją?
Tiesiog komanda "Gult!" tampa per daug dviprasmiška...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.03
Pekine ruošiamas Tarybų Sąjungos puolimo planas. Didysis vadas Mao Dze Dunas pasilenkęs prie žemėlapio kuria mūšio strategiją:
- Iš dešiniojo flango 100 milijonų, iš kairiojo flango 100 milijonų, per vidurį 200 milijonų ir dar 200 milijonų paliksime rezerve. Į mūšį mesime visus
tankus...
- Ką, visus tris?
- Taip visus tris, o iš viršaus aviacija.
Čia atsistojo vienas generolas ir sako:
- Aviacijos nebus.
- Nebus? Kodėl?
- Lakūnas susirgo.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.08
Skrenda du amerikiečių karo lakūnai virš Irako. Staiga vienas klausia:
- Džonai, kaip manai, kiek gali kainuoti raketa "Žemė-Oras"?
- Na, daug... Gal kokį milijoną dolerių...
- Taigi, Džonai, į mus skrenda milijonas dolerių...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.16
Miuleris važiavo 60 km/h. Štirlicas bėgo iš paskos apsimesdamas, kad išejo pasivaikščioti.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.03