Anekdotai.biz

Kariniai anekdotai, anekdotai apie karą

- Įsivaizduok, mano sesuo kvaištelėjo. Ji persirengė vyru ir nuėjo tarnauti į armiją!
- Bet juk vos tik kareivius nuves maudytis, būtinai kas nors pastebės ir išduos.
- Tu pats pagalvok, kas gi ją išduos, jei pastebės?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
Kareivis, nutaręs pajuokauti, paėmė aliumininį puoduką, jį apvertė ir nunešė karininkui:
- Ponas kapitone, žiūrėkite, man išdavė puodelį be dugno!
Karininkas mąsliai apžiūri puodelį ir taria:
- Taip, tikrai netvarka... Jis ne tik be dugno, jo dar ir viršus užvirintas...
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
- Ką reikia daryti, prieš valant automatą?
- Patikrinti numerį, kad netyčia neišvalyti svetimo!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.16
Karininkas instruktuoja kareivius, kaip elgtis sargyboje. Po ilgų aiškinimų nutaria vieną kareivį patikrinti:
- Dabar įsivaizduok, tu stovi sargyboje, link tavęs einu aš, į jokius tavo perspėjimus nereaguoju. Ką tu darysi?
- Iškviesiu pamainos viršininką.
- O kam?
- Kad išvežtų jūsų lavoną!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.03
Karinio jūrų laivyno taisyklė: jei daiktas juda, privalai atiduoti jam pagarbą, o jei nejuda - privalai jį nudažyti.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.04
Kareivėliai mokosi pirmosios medicinos pagalbos. Gydytoja pasakoja apie perrišimus, etc.. Pasuki klausia:
- Įsivaizduokite, kad mūšyje jūsų vadą sužeidė į koją. Ką darysite?
Kareiviai tyli. Galų gale vienas nedrąsiai pakelia ranką:
- Nušausime?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.12
Karininkas - kareiviams:
- Kasti reikia čia, čia, čia ir čia. Jūs dabar dirbkite, o aš nueisiu išsiaiškinsiu, kur reikia kasti iš tikro.
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.04
Lietus. Generolas, pažvelgęs pro langą, pastebi sargybinį, besislepiantį po skėčiu. Generolas liepia jį pakviesti. Kai tą atveda, generolas taria:
- Žinai, eilini, pirmą kartą matau kareivį, kuris bijotų lietaus...
- O aš ir nebijau, tamsta, - paprieštarauja kareivis, - aš turiu skėtį!
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.01
Vaikinas aiškina merginai:
- Ar žinai, kodėl merginų į armiją neima?
- Kodėl?
- O todėl kad neteisingai vykdo komandą "gulk!".
- O tavęs tada kodėl neėmė?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 3.06
Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?
1 2 3 4 5
Vidurkis: 2.88